ก้าวต่อไป ของไทยรุ่นใหม่ที่จะ มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตอยู่ในใจตราบจนนิรันดร์

 

สำหรับคนในยุคดิจิตัล หรือ รุ่น Digital Native คือคนที่อยู่ในรุ่น Y-Z

ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แต่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจ และ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากนัก

เป็นเพราะเกิดมาในช่วงสมัยที่ประเทศไทยเริ่มสุขสบายจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้แล้ว

ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ในทีมของ STEPS  เรามีคนหลายรุ่นผสมกันตั้งแต่ Baby Boomers จนถึง Generation Z

ที่แปลกใจน้องๆ รุ่นใหม่ ไม่ได้ลึกซึ้งกับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำให้คนไทยมากนัก …

จึงเกิดเป็นคำถามในใจว่า ก้าวต่อไป ของคนไทยรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไร …

……..

ก้าวต่อไปของคนรุ่นใหม่ จะเป็นอย่างไร ?

เราทำอะไรได้บ้าง ?

สิ่งที่เราพอจะรู้และทำได้คือ

ให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาคงสืบต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เข้าถึง

และสืบทอดต่อไปอีกหลายต่อหลายรุ่น จะได้นำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิต พร้อมกับพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นอีก

สิ่งสำคัญของการบอกเล่า แต่ คงไม่เท่ากับตาเห็น

เช่นกัน กับคำที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่า

“ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ”

ถ้าจำได้ เราจะคิดถึงพระองค์ และ เข้าใจอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้น

รวมถึง ความภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยอีกด้วย

ถ้าเราจะรู้ และ เข้าใจอย่างลึกซึ้ง แท้จริง เราคงต้องออกไป ประสบพบเจอด้วยตนเอง

แต่จากพระราชดำรัส  “ไม่ต้องจำว่าฉันคือใคร แต่จำว่าฉันทำอะไรก็พอ”

แล้ว พระองค์ ทรงทำอะไรไว้บ้าง ? จะตอบคำถามนี้ได้

คงต้องลองดูสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา

รูปถูกลิขสิทธิ์จาก Shutterstock

 

ถนนหลายสายที่ทำให้การคมนาคมของเราไม่ลำบาก เพิ่มโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจที่ดี

ท้องฟ้าที่มีฝนยามแห้งแหล้ง 

นํ้า ดิน สิ่งสร้าง เกษตรกรรม และโครงการอีก 4685 โครงการ 

จะใช้เวลาศึกษา วันละโครงการคงไม่มีวันหมดภายใน 1 ปี อาจจะต้องใช้เวลากว่า 10 ปี หากศึกษาทั้งหมดอย่างลึกซึ้ง 

เพราะโครงการทั้งหมด ใช้เวลากว่า 70 ปีในการสร้างตัวขึ้นมา 

และโครงการเหล่านี้สามารถสืบสานต่อไป ด้วยใจของประชาชนของพระองค์

เราเริ่มต้นได้ด้วยการตั้ง คำถามต่อว่า เราจะเล่าความจริงเหล่านี้ให้คนรุ่นต่อไปได้เข้าใจได้อย่างไรบ้าง ?

คงต้องกลับมาดูที่ตัวเราว่า

ทำไม คนอย่างเรา ถึงซาบซึ้งนัก แม้ว่าเราจะมีอายุห่างจาก Generation Z ไม่มากเท่าไหร่นัก

อาจเป็นเพราะ สิ่งที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟัง

หรือสิ่งที่คุณครูคอยสอน

จากหลักคำสอนของพระองค์ หลักการปกครอง

พระราชดำรัสที่มีมากมายให้ได้ศึกษา และนำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิต

สถานที่ และ โครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่เริ่มออกดอกออกผล

อาจเป็นเพราะการตั้งคำถาม ว่าทำไม พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ถึงรักในหลวงขนาดนี้

อาจเกิดจาก การตั้งคำถาม ว่าสาธารณูปโภค ดีขึ้นได้อย่างไร

รูปถูกลิขสิทธิ์จาก shutterstock นำมาปรับแต่งใช้เพื่อการเขียนบทความข่าวเท่านั้น

 

แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเชื่อหมดใจ คือ สิ่งที่พบเห็นได้ด้วยตัวเอง

และคงต้องค้นหา ศึกษา ลงมือปฏิบัติตาม ด้วยใจรัก และภักดี 

คนรุ่นใหม่ถึงจะเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เราปฏิบัติ และ คงเชื่อในหลักการของพระองค์ต่อไป

เหมือนที่เราเชื่อหมดหัวใจ เพราะเราได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็น ได้สัมผัส ได้รู้สึก 

เราคงต้องทำเช่นเดียวกันให้กับคนรุ่นใหม่ได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นได้สัมผัส และได้รู้สึก 

เคยเห็นบทความที่มีคนรุ่นใหม่ ตามรอย ในโครงการที่ในหลวงเสด็จไป

เห็นแล้ว …

ก็คงเป็นไปอย่างเพลงที่เคยแต่งไว้

ว่าทุกที่ที่พระองค์เสด็จไป จากความแห้งแล้งกลายเป็นเขียวขจี

ความกันดาร กลายเป็นความอุดมสมบูรณ์

ความยากจน กลายเป็นความพอเพียง

ความเจ็บป่วย กลายเป็นสุขอนามัยที่ดี

ความขาดแคลนการศึกษา กลายเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรที่น่าชื่นชม

แหล่งใดที่ขาดโอกาสทำมาหากิน กลับมีโอกาสสร้างชีวิตต่อให้ลูกให้หลานจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีวันรู้จบ

รูปถูกลิขสิทธิ์จาก shutterstock นำมาปรับแต่งใช้เพื่อการเขียนบทความข่าวเท่านั้น

 

จากใจคนที่เคยไม่อยากอยู่ประเทศไทย

เพราะคิดเสมอว่าประเทศเราอยู่ในจุดของการเป็นประเทศกำลังพัฒนามานานเกินไปตามในหนังสือบอกกล่าว

แต่เราลืมดูต้นต่อ ว่าจากแผ่นดินที่ไม่มีอะไร

กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ได้ เพราะเรามีนักพัฒนา ที่ใช้ทฤษฎีเรื่อยๆ

คือพัฒนาไปเรื่อยๆ ไม่มีวันรู้จบแบบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มาวันนี้ทฤษฎีเรื่อยๆของพระองค์ที่สร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่

ทำให้คนที่เคยไม่ค่อยได้ภูมิใจที่เป็นคนไทย คนที่เคยไม่อยากอยู่ประเทศไทย

กลับรักประเทศไทย สุดหัวใจ อยากถวายงานให้คนบนฟ้า

อยากพัฒนาประเทศ

อยากรํ่ารวยความดี

อยากเป็นนักพัฒนา มีคุณค่า จากการพัฒนาประเทศบ้านเกิด มากกว่านำคุณประโยชน์ของตนออกไปสู่ประเทศที่ไม่ได้มีความต้องการ

และอยากถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเข้าใจจนกว่าชีวิตจะหาไม่ …

เพราะ ในใจนี้ มีองค์พระมหาราชันย์ อย่าง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถิตอยู่ตราบจนนิรันดร์