เริ่มธุรกิจบนโลกออนไลน์จากช่องทางไหนที่ปังที่สุด ?!?   เอ็มมี่เชื่อว่าเวลาคนที่อยากจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์ และ อยากจะทำให้ประสบความสำเร็จนั้น ย่อมอยากจะเลือกก้าวแรกให้ถูก และ ให้บูมไปเลย เวลาที่เอ็มมี่ได้เข้าไปวางแผนการตลาดให้บริษัทไทย หลายๆบริษัท สิ่งที่น่าสนใจคือ สินค้าของบ้านเรามีความแตกต่างจากสินค้า ประเทศอื่นๆ ทีมงาน เจ้าของ และ นักการตลาดต่างก็มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในแบรนด์ แต่ยังไม่รู้ ว่าจะเริ่มต้นทำการตลาดจากตรงไหน ให้เหมาะที่สด บางคนเจ็บมาจากการ Sales ในโลก offline เมื่อ 7 ปีที่แล้วตัวเอ็มมี่เองก็เคยทำการตลาดแบบ ออฟไลน์ดูเช่นกันค่ะ ออก booth ออก event นำสินค้าไปลงนิตยสาร และเริ่มคิดจะทุ่มทุนไปกับการทำงาน event แต่ความเป็นจริงแล้วลืมหนึ่งไปเลยว่า ต้นทุนที่เรามีอยู่ และ เป้าหมายที่เราต้องเดินก้าวแรกนั้นคืออะไร เลยเริ่มกลับมาตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไร ณ ตอนนี้ 1.การเป็นที่รู้จัก 2.ยอดขาย…